Optimaal schilderwerk: een kwestie van planning en kwaliteit

“Planning en kwaliteit levert kostenbesparing op”

onderhoudSchilders Combinatie Hoorn staat voor effectief en vooral planmatig onderhoud van uw huis of pand.

Dat betekent dat onderhoud van het buiten- en binnen(schilder)werk op hout, beton, baksteen, staal en andere ondergronden tegen van te voren berekende, gespreide
(en dus minimale) kosten gedurende een maximale tijd uitgevoerd wordt.

Voor een optimaal resultaat dient een overwogen keus te worden gemaakt.

De belangrijkste criteria voor handmatig onderhoud zijn:

  • opsporen en wegnemen van oorzaken van gebreken
  • vroegtijdig herstellen van gebreken
  • verfsystemen aanpassen aan de situatie
  • tijdig aanbrengen van een goed hechtende verflaag
  • toepassen van duurzame producten voor een maximaal rendement

De belangrijkste voordelen van planmatig onderhoud zijn:

  • kostenbesparing
  • kostenspreiding
  • kostenbeheersing

Uw huis of pand wordt permanent onderhouden en staat er verzorgd bij.

Als u zich realiseert dat het onderhoud van buitenschilderwerk naar schatting
35 tot 50% van het totaal onderhoudsbudget vergt, dan is het van het grootste
belang deze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Dát wordt u door ‘Schilders Combinatie Hoorn’ gegarandeerd!